ASSET

Aktiva – aktiva peněžní hodnoty, která lze vlastnit nebo koupit. Může zahrnovat různé finanční a fyzické nástroje, jako jsou akcie, nemovitosti, zlato a dolary. Bitcoin je forma krypto nebo digitálního aktiva.

Co je ASSET?

Může zahrnovat různé finanční a fyzické nástroje, jako jsou akcie, nemovitosti, zlato a dolary. Bitcoin je forma krypto nebo digitálního aktiva.

WEXO Blog