DAY TRADING

W praktyce oznacza rozszerzone kupowanie i sprzedawanie aktywów w celu osiągnięcia zysku w ramach dziennych zmian ich ceny.

Co to jest DAY TRADING?

Jednocześnie daytraderzy próbują wykorzystać krótkoterminowe wahania cen między wysoce płynnymi aktywami. Ogólnie rzecz biorąc, „day trading” jest uznawany za bardziej ryzykowną inwestycję w porównaniu ze strategiami długoterminowymi.

Blog WEXO

Bitcoin touches new milestone. Work meetings will move to metaverse
DAY TRADING PoW (Proof-of-Work) WEB 3.0

Bitcoin touches new milestone. Work meetings will move to metav...

WEXO NEWS: 90% of all Bitcoins have been mined. Bill Gates predicts that business meetings will move to the metaver...

Czytaj więcej
Smart contracts: Ethereum and competitors
Zdecentralizowana Organizacja Autonomiczna (DAO) DAY TRADING DECENTRALIZACJA ERC-20 ETHEREUM (ETH) MINING PoS (Proof-of-Stake) SMART CONTRAKT TOKEN

Smart contracts: Ethereum and competitors

Cryptocurrencies that enable smart contracts on their blockchain still deliver solutions to their predecessor's pro...

Czytaj więcej
Cryptocurrency trading: 5 valuable tips
DAY TRADING DIGITAL ASSET ETHEREUM (ETH)

Cryptocurrency trading: 5 valuable tips

Crypto is an unmapped world that is constantly changing, where one can easily get disorientated or lose money. What...

Czytaj więcej