COLLATERAL

Vzťahuje sa na aktívum ponúkané ako záruka na splatenie pôžičky.

Čo je COLLATERAL?

Pri pôžičke realizovanej na úverovej platforme DeFi, musí byť kolaterál, vo forme tokenu, uzamknutý. Zábezpeka sa vracia po splatení úveru. Ak pôžička nie je splatená, kolaterál zostáva uzamknutý na platforme.

Wexo Blog