DEEP WEB

'Hlboký web' označuje časti internetu, ktoré nie sú plne dostupné využitím štandardných vyhľadávacích nástrojov (napr. Google, Yahoo, Bing, a pod.).

Čo je DEEP WEB?

Zahŕňa neindexované stránky, stránky s poplatkom za služby, súkromné databázy a temný web. Používatelia majú v tejto časti internetu prístup k oveľa väčšiemu počtu informácií a vyššiu mieru súkromia. Otázka otvorenosti a rovnosti internetu tu čelí kritike.

Wexo Blog