HASH

Počítačová funkcia, ktorá zašifruje dáta - jej výsledkom je kombinácia písmen a čísiel určitej dĺžky.

Čo je HASH?

Wexo Blog