LIQUIDITY

Je schopnosť pohotovo premeniť určitý majetok na peniaze. Tento ukazovateľ vypovedá o tom, ako rýchlo za svoj majetok dostanete hotovosť.

Čo je LIQUIDITY?

Bitcoin má vysokú likviditu, podobne ako iné kryptomeny. Naopak, zbierka starožitností má nízku likviditu, pretože jej speňaženie by mohlo trvať veľmi dlho. 

Wexo Blog