NODE

Uzol (z angl. node) je dôležitou a základnou stavebnou jednotkou siete blockchain. Obyčajne sa jedná o server, prípadne počítač, ktorý zaisťuje chod siete.

Čo je NODE?

Každá blockchainová sieť má tisíce uzlov fungujúcich na vopred dohodnutých pravidlách. 

Wexo Blog